ANALIZA PRAWIDŁOWYCH STRUKTUR

Neurofizjologia, analizująca prawidłowe struktury i funkcje, dostarcza wiadomości jedynie na temat „teatru wydarzeń”, ale niewiele mówi o samym wydarzeniu, o któ­rym można niekiedy dowiedzieć się więcej z neuropato- logii, a więc w warunkach, kiedy — mówiąc alegorycz­nie — teatr sypie się w gruzy, a spektakl przenosi się w całkiem inną scenerię, doraźnie i prowizorycznie skleconą. W sytuacjach chorobowych, czyli w warunkach naturalne­go eksperymentu, okazało się, że półkule mózgu — gdy idzie o problem świadomości — nie są półkulami symetry­cznymi. Lewa półkula u ludzi praworęcznych dominuje w zakresie funkcji ideacyjno-symbolicznych i zawiaduje systemem mowy, przez co bardziej kwalifikuje się na sie­dlisko świadomości niż półkula prawa. Z tego właśnie po­wodu lewą półkulę nazywano „mózgiem mózgu”.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂