MECHANIZM GENERACJI IMPULSÓW

Mechanizm generacji impulsów w dendrytach i możliwość ich przekazywania za­pewniają efektywność oddziaływania nawet najbardziej odległych wejść synaptycznych na wyjście neuronu (ryc. 29). Odkrycie analogowo-cyfrowej, czyli falowo-impulso- wej, natury układu dendrytycznego ma znaczenie nie tyl­ko dla nauki o neuronie, ale dla całości zagadnień zajmu­jących się relacjami między strukturą a funkcją. Już przy okazji omawiania konwertora analogowo-cyfrowego w re­ceptorach natknęliśmy się na zasadniczą trudność interpre­tacyjną. Jak podłoże o jednolitej budowie histologicznej może być nośnikiem dwóch tak diametralnie różnych ga­tunków czynności bioelektrycznej? Jakie komponenty strukturalne odpowiedzialne są za przekształcenie fali w impuls? Dendrytologia dorzuca ciekawy przyczynek do problemu zależności struktury od funkcji i vice versa. Od razu należy podkreślić: zależności nieprostej.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂