PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Wszak w prze­ważającej większości wyżej wspomniani badacze byli lau­reatami Nagrody Nobla. Dla wszystkich rzeczywistość roz­grywała się na dwóch niezależnych od siebie i nieprzeni- kających się wzajemnie płaszczyznach: fizycznej i psychi­cznej. Prawie wszyscy utrzymywali, iż między psyche a physis istnieje przepaść, której nie można przebyć i pojąć przy pomocy środków naukowych. Powstała sytuacja nie­łatwa. Lekarze reanimatorzy, działający na styku psyche — physis i poszukujący usilnie wzajemnych psychofizycz­nych związków, czyli przyczółków dla swej praktyki le­karskiej, stanęli przed teoretyczną pustką, która zionie pe­symizmem i beznadzieją. Ileż autentycznego smutku i szczerego przyznania się do własnej bezsilności kryje się w testamencie 95-letniego Sherringtona, którego jasna świadomość o tajemniczo ciemnej świadomości nie opusz­czała do końca.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)