W DALSZEJ DYSKUSJI

Z dalszej dyskusji nad wzajemnymi związkami między mózgiem a świadomością wyłączono fakty z dziedziny neuropatologii ogniskowej, niezależnie od tego, czy powstały w naturalnych warunkach chorobowych, czy też „zeszły” z warsztatu eksperymentatora jako przykłady tzw. patolo­gicznej neurofizjologii. Decyzję wyłączenia sporego mate­riału klinicznego i doświadczalnego motywuje się stwier­dzeniem, że każde uszkodzenie spowodowane procesem chorobowym czy też okaleczeniem dokonanym w trakcie eksperymentu tak zasadniczo zmienia strukturę i funkcję, że w efekcie otrzymuje się nowy i bardziej złożony obraz zachowania mózgu. Mózg po chorobie czy po doświadcze­niu przedstawia jeszcze trudniejszy do poznania obiekt niż mózg przed chorobą czy przed doświadczeniem.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂