ZAGADKOWA ATRAKCYJNOŚĆ

Wszyscy przed­stawiciele neurofizjologii, którzy wypowiadali się w spra­wach świadomości w sposób wiążący i ważący — jak Sir J. Eccles, Sir E. Adrian i Sir Ch. Sherrington, książęta nauki, nie krwi — stali na stanowisku dualistycznym, psy­chofizycznym. Apter (3), dołączając do grona cytowanych dualislów jeszcze nazwiska Sir Wilfred le Gros Clarka (neuroanatoma) i Sir Russel Braina (neurologa), wtrąca nawiasowo pełne dowcipu zdanie: „Gdyby stopnie szla­checkie protagonistów były czynnikiem decydującym, za­gadnienie to [ma się rozumieć: świadomości — J. T.] by­łoby już dawno rozstrzygnięte”.Niestety, bariery tradycyjnego myślenia wydają się nie do przezwyciężenia. Obalenie dualistycznego schematu my­ślowego, a równocześnie wyłamanie się spod przemożnego wpływu autorytetów — wymagałoby ogromnej odwagi cy­wilnej i jeszcze większej rzetelnej wiedzy.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)